• day-6-365-when-i-was-happy-to-hold-all-this-money-1_4
  • hole-1_4
  • splash-flickr-colors_4

Szkoły muzyczne w Poznaniu wyróżniają się na tle innych miast

Każdy z nas kryje w sobie jakiś talent. Warto go rozwijać przy pomocy odpowiednich środków i metod. Umożliwiają to wszelkiego rodzaju szkoły artystyczne funkcjonujące w całej Polsce. Aż 70% tego rodzaju placówek w naszym kraju stanowią szkoły muzyczne. Podlegają one bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W Polsce istnieją m.in. szkoły muzyczne w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Częstochowie, Gdańsku, ale także w zdecydowanie mniejszych miastach, np. w Uniejowie. Tak gęste rozmieszczenie szkół muzycznych ułatwia dostęp do nich wielu potencjalnym kandydatom na uczniów tychże placówek.

Szkoła muzyczna to doskonałe miejsce dla każdego, kto swoją przyszłość zawodową wiąże z muzyką, ale również dla pasjonatów, którzy posiadają talent muzyczny. Po ukończeniu odpowiedniego stopnia szkoły, można mieć szansę na prawdziwą karierę, ale można także prowadzić działania mają ce na celu rozwój i promocję kultury. Zaś szkoły muzyczne I-go stopnia są doskonałe dla tych wszystkich, którzy są miłośnikami np. gry na jakimś instrumencie, ale karierę planują rozwinąć w innym niż muzyka kierunku. Mogą natomiast, dzięki regularnym ćwiczeniom z instrumentem brać udział w rozmaitych festiwalach, konkursach, mają wielkie szanse do tego, aby należeć do orkiestry, czy zespołu kameralnego. Wszystko to jest możliwe i łatwiejsze do osiągnięcia po ukończeniu odpowiedniej edukacji.

Wszystkie szkoły muzyczne I-go oraz II-go stopnia dzielą się na 2 rodzaje placówek: szkoły ogólnokształcące oraz tak zwane szkoły popołudniowe. Pierwsze realizują materiał edukacyjny na poziomie ogólnym (w przypadku szkoły I-go stopnia jest to edukacja w zakresie szkoły podstawowej, a w kontekście szkoły muzycznej II-go stopnia nauka obejmuje przedmioty obowiązujące w każdej szkole średniej oraz gimnazjum), a dodatkowo nauczają przedmiotów ściśle związanych z muzyką. Szkoły popołudniowe zaś, jak sama nazwa wskazuje, to placówki, do których uczniowie uczęszczają popołudniami, po zakończeniu lekcji w zwykłej szkole. W takich miejscach uczą się tylko gry na instrumencie, śpiewu, rytmiki itp.

Szkoły muzyczne I-go stopnia, które zajmują się tylko kształceniem muzycznym oferują naukę, która trwa 4 ? 6 lat. Uczniowie są w wieku 6 ? 16 lat. W celu przyjęcia do szkoły, każdy kandydat musi zdać test, który sprawdzi zarówno jego uzdolnienia, jak i warunki psychofizyczne potrzebne do gry na danym instrumencie. Uczniowie najczęściej grają w zespole kameralnym, w orkiestrze lub należą do chóru. Wszystko to doskonale rozwija lokalną sferę kulturową. W przypadku szkoły muzycznej II-go stopnia kandydaci również zdają test, lub, jeśli chodzi o osoby, które nie uczęszczały do szkoły muzycznej I-go stopnia, przyjmowani są na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Nauka również trwa tutaj 4 ? 6 lat, ale kończy się przystąpieniem do egzaminu dyplomowego. Jego zdanie skutkuje uzyskaniem tytuły zawodowego. Zależy on od rodzaju wydziału, na którym się uczono. W zależności od wielkości szkoły, istnieją 1 ? 4 wydziałów. Wydział instrumentalny funkcjonuje w każdej tego typu placówce. Nauka na nim trwa 6 lat i kończy się uzyskaniem tytułu muzyk-instrumentalista. Edukacja na wydziale wokalnym trwa 4 lata i owocuje tytułem muzyka-wokalisty. Na wydziale rytmicznym nauka trwa 6 lata, a tytuł, jaki można zdobyć to nauczyciel rytmiki. Wyjątkowym wydziałem jest wydział lutniczy. W Polsce mieści się on tylko w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II-go stopnia. Nauka na nim trwa 6 lat, a uzyskany zawód to muzyk-lutnik. W celu dostania się na ten wydział, kandydat musi wykazywać się nie tylko zdolnościami muzycznymi, ale także manualnymi. Lutnik bowiem zajmuje się budową i naprawą szyjkowych instrumentów strunowych. Każdy, kto ma predyspozycje ku temu, warto, żeby ukończył szkoły muzyczne w Poznaniu. W szkołach muzycznych, oprócz zajęć praktycznych, takich, jak np. nauka śpiewu czy gry na instrumencie, uczniowie muszą uczęszczać na zajęcia czysto teoretyczne. Należą do nich:

  • kształcenie słuchu

  • nauka akompaniamentu

  • zasady muzyki

  • literatura muzyczna

  • harmonia

  • historia muzyki

Po ukończeniu szkoły muzycznej śmiało można starać się o przyjęcie do wyższej szkoły muzycznej. W tym celu należy wykazywać się umiejętnościami muzycznymi na poziomie szkoły muzycznej II-go stopnia. Wymagane jest również świadectwo dojrzałości i zdany egzamin maturalny. Nie trzeba natomiast posiadać zdanego egzaminu dyplomowego. Nauka na studiach muzycznych dzieli się na 3 stopnie: I, II oraz III.

Wiele szkół muzycznych, m.in. szkoły muzyczne w Poznaniu, oferują naukę na naprawdę najwyższym poziomie. Właśnie w Poznaniu ma swoje siedziby 7 publicznych szkół muzycznych: Konserwatorium Muzyczne, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I-go stopnia nr 2, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II-go stopnia, Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego, Zespół Szkół Muzycznych. Oczywiście funkcjonuje również Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego, działa od 1920 roku.

Nauka w szkole muzycznej daje szerokie perspektywy na przyszłość. Nie tylko umożliwia start w wielkiej karierze, ale daje szansę również tym wszystkim, którzy swoją karierę zawodową łączą z pracą we wszelkiego rodzaju ośrodkach kulturotwórczych, np. w domach kultury. Osoby takie śmiało mogą pracować w charakterze organizatorów koncertów, festynów, konkursów na płaszczyźnie muzycznej. Ma to ogromne znaczenie dla rozwoje sfery kulturowej we własnym regionie. Szkoła muzyczna to także doskonały sposób na realizowanie się w swojej pasji. Kilkugodzinna, cotygodniowa nauka śpiewu bądź gry na instrumencie daje większą szanse na czynna aktywność w chórze, orkiestrze czy zespole. Jest to doskonała forma spędzania wolnego czasu przy jednoczesnym rozwijaniu własnego talentu. Jeśli ma się odpowiednie predyspozycje lub jeśli kocha się muzykę, warto zainwestować w edukację w szkole muzycznej. Na szczęście, jest z czego wybierać. Istnieją szkoły muzyczne w Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Radomiu, Koninie i wielu innych miastach naszego kraju.