• day-6-365-when-i-was-happy-to-hold-all-this-money-1_4
 • hole-1_4
 • splash-flickr-colors_4

Jakie kwalifikacje powinien mieć tłumacz przysięgły?

praca tłumaczaW dzisiejszym świecie, który nieustannie zmierza na przód, nikogo specjalnie nie dziwią już coraz częściej zawieramy znajomości z osobami z zagranicy. Bardzo często kontakty te przybierają postać czysto biznesową, a więc są zawierane na zasadzie współpracy handlowej. W związku z tym, nierzadko niezbędna jest pomoc wykwalifikowanego tłumacza, który dokonałby przekładu rozmaitych tekstów. Na płaszczyźnie zawodowej, często przybierają one postać dokumentów. Podobny charakter mają rozmaite pisma urzędowe, sądowe oraz prywatne, ale o charakterze właśnie dokumentów. W tym przypadku nieoceniona staje się pomoc, jaką świadczy każdy tłumacz przysięgły.

Obecnie, biura tłumaczeń dysponują bardzo szerokimi ofertami, które zawierają świadczone przez nie usługi. Do wyboru mamy już nie tylko rozmaite języki, nawet te najbardziej egzotyczne, ale również same rodzaje przekładów. Skorzystać zatem można z usług translatorskich między innymi takich, jak:

 • tłumaczenia techniczne 
 • tłumaczenia przysięgłe 
 • tłumaczenia stron www 
 • tłumaczenia artystyczne 
 • tłumaczenia literackie 

Co się zaś tyczy kwestii języków, to nie dotyczą już on tak, jak dawniej tych najbardziej podstawowych, a mianowicie: angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego. Dziś, bez przeszkód skorzystać można z oferty tłumaczeń wykonywanych w najróżniejszych, nawet najbardziej egzotycznych językach z całego świata, m.in. są to: grecki, fiński, szwedzki, japoński, koreański, chiński, francuski, portugalski, czy nawet baskijski. Tak szeroka oferta biura tłumaczeń zwiększa liczbę klientów. Jednak to, czy będą oni zadowoleni z wykonania zleconej przez siebie usługi zależy w głównej mierze od rzetelności tłumacza oraz poziomu jego umiejętności translatorskich. Trzeba pamiętać bowiem, by kierować się starą zasadą, że liczy się jakość, a nie ilość.

W celu podjęcia pracy w charakterze tłumacza przysięgłego nie wystarczy umiejętne władanie danym językiem obcym. W tej sytuacji niezbędna jest również znajomość wielu kwestii prawnych. Tłumacz przysięgły przekłada bowiem teksty takie, jak na przykład:

 • dokumentacja sądowa 
 • dokumentacja urzędowa 
 • świadectwa, zaświadczenia 
 • testamenty 
 • dyplomu 
 • umowy 
 • ekspertyzy 
 • poświadczenia tłumaczeń oraz odpisów wykonanych przez innych tłumaczy 

Jak zatem widać, tłumacz przysięgły świadczy swoje usługi translatorskie nie tylko osobom prywatnym, ale także organom państwowym również tym najwyższym. Co zatem trzeba zrobić, aby móc podjąć pracę w takim charakterze? Oczywiście, pierwszym krokiem, jak w przypadku każdego tłumacza, bez względu na rodzaj wykonywanych przez niego tłumaczeń, kandydat na takie stanowisko musi zdać specjalny egzamin. Tym co go wyróżnia spośród innych egzaminów w szkołach wyższych jest fakt, że przeprowadza go Państwowa Komisja Egzaminacyjna, ale pod patronem Ministerstwa Sprawiedliwości. Już na tym etapie wyraźnie widać prawny charakter pracy tłumacza przysięgłego. Egzamin taki składa się z dwóch części: ustnej oraz pisemnej. Obie przeprowadzane są dwukierunkowo. Mianowicie, osoba egzaminowana dokonuje tłumaczeń tekstów z języka polskiego na język obcy i odwrotnie ? z języka obcego na polski. Egzamin jest zdany dopiero w sytuacji, gdy zaliczone są obie jego części.

Jednak zdany egzamin nie jest jedynym i wystarczającym warunkiem do tego, aby podjąć pracę jako tłumacz przysięgły. Kandydat na takie stanowisko musi spełniać bowiem szereg ściśle określonych kryteriów. Przede wszystkim, należy mieć obywatelstwo polskie, lub obywatelstwo jednego z państw Unii Europejskiej. Tym samym, koniecznie trzeba wykazać się biegłością w posługiwaniu się oraz duża znajomością języka polskiego. Osoba taka nie może mieć ograniczonych czynności prawnych, nie może też nigdy wcześniej, ani obecnie być karana za jakiekolwiek przestępstwo, nawet nieumyślne. Koniecznie należy mieć również ukończone studia wyższe z uzyskanym tytułem magistra. Oczywiście, dwa pierwsze wymagania, dotyczące obywatelstwa polskiego oraz znajomości języka polskiego, odnoszą się do pracy w charakterze tłumacza przysięgłego, ale w Polsce. W zależności od rodzaju języka obcego, w którym wykonywane są przekłady, tłumacz musi posiadać odpowiednie obywatelstwo oraz zdolności lingwistyczne. Oczywiście, każdy tłumacz przysięgły powinien wykazywać się takimi wartościami, jak rzetelność i uczciwość. Z pewnością wpłynie to pozytywnie na tłumaczony przez niego tekst.tłumaczenia

Korzystając z oferty, jaką przedstawia tłumacz przysięgły, należy zwrócić zatem uwagę na to, czy jest on osobą kompetentną do wykonywania wyżej opisanego zawodu. Szczególnie ważna jest tu znajomość zagadnień prawnych. Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę z tego, że błędnie przetłumaczony dokument, często może odnieść bardzo negatywne skutki. Są to bardzo często teksty tłumaczone dla organów państwowych, ale nawet źle zrozumiany testament, może mieć niezwykle negatywne skutki dla osoby prywatnej. Jednak najważniejsza jest nie tylko znajomość prawa oraz biegłe posługiwanie się konkretnym językiem obcym, jak i polskim (w przypadku tłumacza dokonującego przekładów w obrębie właśnie języka polskiego). W pracy tłumacza, bez względu na rodzaj, bardzo ważna jest pasja oraz szczere zainteresowanie wykonywanym przez siebie zawodem. Wynika to z prostego faktu ? tylko człowiek, który interesuje się całą kulturą, a nie jedynie językiem, który jest jednym z wielu elementów składowych całej kultury, jest w stanie doskonale rozumieć dany język. Obfituje on bowiem w rozmaite wyrażenia, slangi, metafory czy frazeologizmy, które bez znajomości całej kultury, po prostu nie mogą zostać odpowiednio zrozumiane. Natomiast, jeśli tłumacz dysponuje szerszą wiedzą to jest on w stanie stworzyć przekład na naprawdę najwyższym poziomie lingwistycznym, ale również merytorycznym. W związku z tym, wybierając współpracownika, jakim jest tłumacz przysięgły, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: znajomość kwestii prawnych, rzetelność, doskonałą znajomość języka obcego oraz wykonywanie swojego zawodu z pasja. Tylko te wszystkie czynniki, jeśli są jednocześnie zapewnione, gwarantują najwyższą jakość przetłumaczonego tekstu.